ดาว์นโหลดแบบฟอร์มหรือกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ  

 

Popular Off-White

ITS เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ของมหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมระบบบริหารจัดการการเรียนสอนเพื่อใช้เป็นสื่อกลางระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา

วัตถุประสงค์การใช้งาน
 1. อาจารย์สามารถบริหารจัดการไฟล์สื่อการเรียนการสอนบนระบบ LMS ได้ด้วยตนเอง
 2. อาจารย์สามารถสามารถสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น Assingment Online หรือ Quiz Online 
 3. อาจารย์สามารถใช้ระบบ LMS เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งระหว่าง อาจารย์กับ นักศึกษา หรือ ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาเพื่อทำให้ตกผลึกทางความคิด
 4. นักศึกษาสามารถเข้าดูเอกสารสื่อการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบ LMS ได้ตลอด 24 ชม. ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือบนโทรศัพท์มือถือ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 
 1. กรอกแบบฟอร์ม Request Form for LMS Service เพื่อขอให้สร้างวิชา หรือโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 02-723-2836 หรือ กดเบอร์ติดต่อภายใน 2836
 2. เจ้าหน้าที่จะเมล์แจ้งกลับตาม E-Mail ที่อาจารย์ได้กรอกในแบบฟอร์มแล้ว
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ (ถ้ามี) 
 1. แบบฟอร์ม Request Form for LMS Service แต่อาจารย์จะต้องทำการ Loing โดยใช้ AU E-Mail account
Nike Zoom Kobe Icon

ปัจจุบันทางสำนักงานฯ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานฯ ดังนี้
วิทยาเขตหัวหมาก
อาคารA ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง ดังนี้

 • ห้อง A41 จำนวน 60 ที่นั่ง
 • ห้อง A42 จำนวน 60 ที่นั่ง

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

 • อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SC) ชั้น 2 ประกอบด้วย
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SC0201A) จำนวน 60 ที่นั่ง
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SC0201B) จำนวน 40 ที่นั่ง
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SC0201) จำนวน 204 ที่นั่ง
 • อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SC) ชั้น 6 มีดังนี้
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SC0601-0602) จำนวน 60 ที่นั่ง
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SC0603) จำนวน 30 ที่นั่ง
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SC0604) จำนวน 54 ที่นั่ง
วัตถุประสงค์การใช้งาน
 1. Computer service for education and research
 2. Computer service for classroom
 3. Computer service for Training
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 
 1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ในวันที่่ท่านต้องการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวพ์เตอร์ว่าห้องว่างไหมโดยสามารถติดต่อได้
       -วิทยาเขตหัวหมาก - ตึก A ชั้น 4 หรือ ที่ตึก C ชั้น 7   เวลา 8.30 -  16.30 น. ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เบอร์ติดต่อภายใน #3333
     - วิทยาเขตสุวรรณภูมิ - ชั้น 2 หรือ ชั้น 6 อาคาร SCIT  เวลา 8.30 -  16.30 น. ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เบอร์ติดต่อภายใน #2821 หรือ #2861
 2. ทำบันทึกข้อความรายละเอียด วัน และเวลา และโปรแกรมที่ต้องการใช้ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน
 3. เจ้าหน้าที่โทรกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับบันทึกข้อความเรียบร้อยแล้ว
 4. กรณีที่่ท่านมีการลงโปรแกรมเพิ่ม โปรดมาทดลองใช้งานก่อน 2-3 วันที่จะใช้งานจริงเพื่อป้องกันปัญหาฟังก์ชั่นการใช้งานไม่ครบอย่างที่ท่านต้องการ
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ (ถ้ามี) 

 

  • ไม่มี
Mercurial Superfly CR7 High

     เครื่องตรวจข้อสอบ OpScan 6 Model 36 (Examination-paper Marking by optical mark reader OMR Scanner) งานบริการอ่านหมายด้วยแสง สำนักบริการเทคโนโลยี่สารสนเทศ (ITS) ให้บริการในการอ่าน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานเบื้องต้นให้แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยใช้กระดาษ แบบทดสอบที่พิมพ์ ขึ้นเฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภท ที่มหาลัยอัสสัมชัญกำหนด (standard scannable forms) ผ่านเครื่องอ่านหมายด้วยแสง OMR Scanner เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรวบรวมข้อมูล  คำนวณคะแนนและการออกเกรด และมีประสิทธิผลสูงกว่าการนำเข้าข้อมูลด้วยมือ ซึ่ง OMR Scanner  สามารถประมวลผลการทำงาน สูงถึง 3000 แผ่นต่อ ชั่วโมง ตัวอย่างการใช้งาน Optical Mark Read (OMR Scanner) เช่น

- การรายงานระดับคะแนน

- การประเมินผลการสอบของผู้เรียน

- การประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์

- งานสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ

- การทดสอบ งานเก็บข้อมูลหรือแบบสอบถามในงานวิจัย

 

รูปแบบของการใช้บริการ

1. การอ่านข้อมูลจากแบบทดสอบ

2. การอ่านข้อมูลจากแบบทดสอบ การคำนวณคะแนน และการวิเคราะห์ทางสถิติ

3. การอ่านและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย

4. การอ่านและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลการเรียนการสอน

5. การรายผลในเบื้องต้น ผ่านทางเครื่องพิมพ์ หรือทาง E-mail

วัตถุประสงค์การใช้งาน
 1. เพื่อความถูกต้องแม่นยำและสนับสนุนการรายงานผลเกรดของนักศึกษาได้รวดเร็วขึ้น
 2. ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อทดสอบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 3. ให้ข้อมูลแก่อาจารย์ผู้สอนว่าจุดบกพร่องในการเรียนการสอนอยู่ที่ใด ควรเพิ่มหรือลดเวลาการสอน ในเนื้อหาใด ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากขึ้น
 4. ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแบบฝึกหัดหรือบทเรียนซ่อมเสริม
 5. ให้ข้อมูลที่น่าสนใจแก่ผู้เรียนและผู้สอนสำหรับการอภิปรายผลของการสอบแต่ละข้อในภายหลัง
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 
 1. สามารถจองเวลาในการขอรับบริการตรวจข้อสอบได้ 3 ช่องทางทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 2835 02 7232835 หรือมาจองด้วยตัวเอง
 2. รับกระดาษคำตอบจากฝ่ายทะเบียนพร้อมทำตัวเฉลย ตรวจเช็คให้เรียบร้อย
 3. ผู้ขอใช้บริการมาตามที่นัดหมายห้อง SC 0303 ตึก IT ชั้น 3
 4. ผู้ขอใช้บริการ รอดำเนินการและรับรายงานผลได้ทันที
 5. ผู้ขอใช้บริการสามารถขอรับ รายงานผลคะแนน ก๊อปปี้ไฟล์หรือส่งอีเมล์
 6. คืนเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอใช้บริการ กระดาษคำตอบ ตัวเฉลย ใบรายงานผลคะแนน
  • ไม่มี
Air Jordan 12 Low

ภารกิจหลักในการให้บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายนอกสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การดำเนินงานของหน่วยงาน และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยคลอบคลุมดูแล
วิทยาเขตหัวหมาก

 • อุปกรณ์ในห้องเรียนประมาณ 119 ห้อง
 • ห้องสำนักงาน 165 ห้อง

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

 • อุปกรณ์ในห้องเรียนประมาณ 320 ห้อง
 • ห้องสำนักงาน 338 ห้องServices 
 1. Help Desk  Services
 2. Setup and Install Computers, Projectors and Peripherals  for The University Activities
 3. ITS Hardware and Software Maintenance and Repair
 4. University Equipment Maintenance and Repair
 5. Class room Service and Maintenance
 6. Spare part System for Computer Maintenance
Process of service request 
 1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น
     - วิทยาเขตหัวหมาก - ตึก C ชั้น 7   เวลา 8.30 -  16.30 น. ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เบอร์ติดต่อภายใน #3333
     - วิทยาเขตสุวรรณภูมิ - ชั้น 2 หรือ ชั้น 6 อาคาร SCIT  เวลา 8.30 -  16.30 น. ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เบอร์ติดต่อภายใน #2821 หรือ #2861
 2. ทำบันทึกข้อความหรือกรอกแบบฟอร์ม Admin service request เพื่อแจ้งรายละเอียด วัน และเวลา และโปรแกรมที่ต้องการใช้ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน
 3. เจ้าหน้าที่โทรกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับบันทึกข้อความเรียบร้อยแล้ว
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ (ถ้ามี) 

 

Lebron Soldier XII 12
You are here: Home Services