รายชื่อผู้เข้าอบรมการใช้ Google App

วันพุธ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง SC0601 อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 (SCIT ชั้น 6วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Nike white

Read more ...

Dear AU Members,

The Office of Information Technology Services (ITS) will perform database maintenance on 17th July, 2016 since 8.00 am.The maintenance process may take about 10 - 12 hours to complete.During the process, some of our services may unavailable especially for the Registrar and Financial related services.


 

Best Regards,
ITS Helpdesk
Contact Ext:3333

Popular Off-White edition

The new network authentication will be applied for AU-WiFi connection on Thursday, 19 May 2016 at Suvarnabhumi campus for providing services of devices increased.
All AU members can use the existing username and password to login.

 

 Office of Information Technology Services (ITS)

Mercurial Superfly low

IT Knowledge

 
 
You are here: Home